Какво трябва да знаете и можете Вие да изискате от Вашия консултант, купувайки имот Ново строителство

В последните години на имотния пазар се забелязва все по- засилен интерес към обекти ново строителство, респективно и  интензивното им предлагане от страна на инвеститори/строители. Новото строителство се оформи като значим сегмент в бизнеса с недвижими имоти през последните години, който не само се разви, а и предлага все по- добро качество, като използвани строителни материали,  функционално разпределение на предлаганите жилища и не на последно място “социален статус'' по отношение за избора на ново дом в жилищни комплекси от затворен тип.

Респективно това наложи и необходимостта от профилиране и информираност в един доста по- широк спектър от (по)знания на колегите в бранша.

Почти ежедневно в интернет пространството можем да прочетем различен тип статии относно какво, как, кога,на  какъв етап и със съдействието на кого да закупим имот в новострояща се сграда или така наречения имот тип “ново строителство”, какво трябва да изискваме, къде е необходимо да сме внимателни в избора си, какви проверки да направим и по какъв начин можем да  финансираме покупката си посредством жилищно кредитиране.


Нужно ли обаче, да ставаме почти експерти в желанието си да бъдем новодомци?

Защо да изберете услугите на агенция за недвижими имоти и какво можете да изисквате от вашия консултант, както и с каква информация трябва да разполагате по отношение на обекти ново строителство?

Основните предимства, които новото строителство предлага за клиентите са:
Възможност за плащане на по-ниска цена при включване на по-ранен етап
Възможност за разсрочване на цената и плащанията
По- висок процент финансиране при ипотечно кредитиране 
Възможност за вътрешни преустройства и индивидуализиране на имота предвид потребностите на клиента/ …..
От емоционална гледна точка - клиентът е първи собственик на имота
Възможност за избор на етаж, квадратура, изложение и разпределение
По-високи строителни стандарти – всякакви видове изолация, клас дограма, безшумен асансьор...
По-поддържани и добре изглеждащи общи части, възможност за паркиране в подземните нива на сградата.
Гаранция относно материалите и качеството на сградата.


Разбира се по отношение на новото строителство все още могат да се отбележат и някой недостатъци, като инфраструктура в ново оформилите се квартали, времето, което новия собственик е необходимо да изчака до въвеждането в експлоатация на сградата.

Какво трябва да знаете и можете Вие да изискате от Вашия консултант, купувайки имот ново строителство:


Консултантът може да представи информация  за следното:

Документи за собственост от страна на инвеститора/ строителна фирма:
Нотариален акт за собственост върху земята или суперфиция;
Скица на земята;
Удостоверение за вещни тежести върху земята;
Организация и представителна власт на продавача;

Строителни книжа:
Влязло в сила разрешение за строеж;
Протокол за откриване на строителна площадка;Протокол за определяне на строителна линия и ниво.
Одобрени архитектурни проекти и ситуация;
Договор за строителен надзор;
Предварителни договори за присъединяване с експлоатационните дружества /ЧЕЗ, Топлофикация, Софийска вода, Овергаз/;
Таблица за площообразуване;

Допълнителна информация:
Срокове на по-съществените етапи от строителството /кота +/-0,00; актове 14 и 15; въвеждане в експлоатация/;
Цени и начини на плащане и придобиване на собствеността от купувача върху имота.
Възможности за формиране на пакетни цени при покупка на апартамент и гараж и/ или няколко апартамента в сградата.
Възможности за кредитиране на покупката,съдействие при избор на кредитираща банка на място в офиса на агенцията и Вашия консултант.
Степен на завършеност на сградата към момента на покупка
Спецификация на материалите, инсталациите;
Степен на завършеност към момента на издаване на обекта, както и възможност и варианти за довършителни работи, вида на отопление на сградата, такси за обслужване и друга информация при вариант на покупка на имот в затворен комплекс;
Проект на предварителен договор или депозиране/ резервиране на имота.

Всеки  един консултант ново строителство трябва да знае и може да даде информация за всички самостоятелни имоти/ обекти, които ще се предлагат за продажба:
- магазини, офиси, апартаменти, гаражи, паркоместа, ателиета като за всеки обект трябва да е наясно с номер, местоположение, изложение, квадратура обща и застроена площ, складови помещения, паркоместа и гаражи, както и спецификация на сградата.

Всеки един от нас, предлагайки обекти ново строителство е длъжен да изпълни професионално поетия ангажимент, като съдейства на клиента си, през целия период, от намирането на имот  до изповядване на сделката/ придобиване на собствеността.


Като професионалисти  също така знаем, че изборът на ново жилище е много емоционален и личен момент, защото Вие избирате имот, който да превърнете в дом, но съветът ни е да не забравяте, че също така покупката трябва да бъде разглеждана и като една добра, разумна  инвестиция...за предпочитане на “цена на зелено”.

Нови оферти

Нови оферти