Силата на жените: Дамите, които създават и ръководят успешни компании в България


Как успява една дама в България да е сред най-добрите във високо
конкурентната бизнес среда?

Статията можете да откриете на адрес:
http://vagabond.bg/veneta-hristova-attitude-towards-client-priority-3705

Силна жена, успех… конкуренция…понякога това носи асоциации към
съществуващи клишета.
Успешната жена винаги е силна жена, това е най- вече въпрос на характер и не
винаги е задължително това да носи груба амбициозност, по- скоро дори бих
казала амбициозността често е резултат от комплекси.
Предпочитам да разглеждам успешната жена, както профил на човек, който е
наясно със себе си, респективно способен да овладява емоции, адаптивна и
най важното, вярва, че трудностите са моментни състояния на на
предизвикателства, които провокират да развиваш и откриваш себе си.
В крайна сметка всички ние търсим баланса между крайностите на характера
си.
Другото, много грешно възприемано е дефиницията по отношение на
конкуренцията.
Тя не е фактор, което те застрашава и има за цел да те извади от пазара
(коментирам нашия бранш)… и ако човек я възприема по този начин, по-скоро
подсъзнателно счита, че той самия няма място в именно този бизнес.
В такива случаи фокуса се измества в отбранителна позиция, а това често води
до стремеж към запазване, но не и към развитие и тогава рамката се свива.
Много е деликатна границата, тези които непрестанно се сравняват, се
подвеждат по идеята да копират, а трябва да са наясно, че липсата на
индивидуалност винаги ще ги поставя една крачка назад.
Здравословната, конкурентна среда има за цел да държи активен, мислещ, да
мотивира, да създава стремеж, както и да дава обратна връзка за собствения
ти успех или принос спрямо другите.
Трябва да имаш смелостта да правиш това, което искаш, както ти искаш.
За какво мечтае?
Мечта по- скоро е крайната точка, като резултат от постигането на целите.
Според мен всяка жена се стреми към постигане на хармоничен баланс между
двете си основни същности, от една страна себеутвърждаването в
професионален план, а от друга в личен, и най- често в ролята на майка,
дъщеря,приятелка, партньор и прочие…Основно предизвикателство тук се
оказва времето, като изчерпаем ресурс, който понякога инертно губим.
Съвсем логично, ще кажа, че си мечтая за повече… повече време за близките,
повече време за нови дестинации, повече време за себе си дори.
Как постига целите си?
С постоянство, с дисциплина, с ясна стратегия и стриктен план…няма да ви
изненадам с отговора, защото за мен формулата в същността си е една.
Потвърждавам теорията, че има повече отказали се, от колкото провалили се, а
винаги има решение, въпросът е дали имаш търпението и ресурса да го
намериш.
Какво дефинира работата на Max View Property? Кое Bи откроява?
Ако трябва да отговоря с една дума, безспорно ще кажа: отношението.
Повечето компании за недвижими имоти в годините се обединиха около
мнението, че доверието е приоритет номер 1 в работата с клиенти и партньори
и това е така… респективно обаче, то е резултат на отношението, а за мен то е
от първостепенно значение в развитието, в дългосрочен план и във всеки един
аспект.
Ние предлагаме пълен спектър от услуги: покупка, продажба, отдаване под
наем и менажиране на имоти както в София, така и в цялата страна,
съдействие при банково кредитиране на преференциални за нашите клиенти
условия, маркетингови проучвания, експертни и пазарни оценки и консултации.
Тъй като знаем,че предприемането на важната крачка по закупуването на
имот/дом за някои хора е само веднъж в живота, считаме, че нашата мисия е
да осигурим спокойствие, увереност и защита по отношение на техните
интереси и създаване на една приятна емоция от цялостния процес.
Като компания фокусирана в най- високия сегмент на пазара, а именно новото
строителство, партньорите ни откриват в наше лице не просто търговци,
реализиращи жилищните им единици, а съдействие при изготвяне и
реализиране на инвестиционни им проекти от избора на локация, през идейния
проект, ценообразуването и едва тогава преминаваме към етапа по
реализация.
Може да се кажа и че дистанцирането от максимата” всичко на всяка цена” ни
позволява безкомпромисност към детайла и утвърждаване на
професионализма.
Какви качества открояват топ брокерите на недвижими имоти?
В професионалния си път съм срещала и работя с колеги, етикетирани, като
Топ брокери, но най- интересното е, че те са двуполюсно различни едни от
други: от агресивно амбициозни до деликатно манипулативни, или пък
емпатично обгрижващи клиентите си… и всеки един постига върхови резултати.
Общото между тях, което ги отвежда до първите позиции да речем, е
отдадеността към работата, безкомпромисност в професионализма, получава
се едно сливане между теб и работата ти, което е възможно само тогава когато
наистина обичаш това, което правиш.
По същата тази причина, за мен, при избора на хора, които да влязат в екипа,
от първостепенно значение са личните им качества, след това
професионалните. Компетенцията и експертизата, са неща които всеки може
както да придобие, така и да развие, но само и единствено, ако личния му
капацитет дава предпоставки за това.
Предпочитам да залагам и развивам силните страни на всеки един, абсолютно
против съм всеки брокер да обхваща пълния спектър от услуги, от една страна
не го намирам за работещо решение, а от друга свеждам до минимум
усещането за конкуренция вътре в екипа.
Как измервате успеха в работата си?
Истинския успех не е в постигането на резултати, а в баланса между приноса и
позицията в обществото, личната такава и способността да не излизаме от
женската си същност, вървейки по пътя, който сме си избрали.
През последната година, все по- често чувам, че “изпреварваме темповете си
на развитие”, не че някой споделя какви са стандартните такива, но явно ги
има.
В крайна сметка успехът е многокомпонентен и в същото време винаги
пречупен през собствената ни призма на възприятия.
Удовлетвоернието може би е най-точния мерител.

Статията можете да откриете на адрес:
http://vagabond.bg/veneta-hristova-attitude-towards-client-priority-3705

Нови оферти

Нови оферти